Herenwaard 185 - 2716 XV Zoetermeer - 079-200 2 200 - info@avivahuisartsen.nl

LSP

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan Aviva huisartsen een samenvatting van de belangrijkste informatie uit uw dossier delen met andere huisartsen. Dit mogen we alleen doen als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Waarnemend huisartsen in Zoetermeer kunnen uw medische gegevens al bekijken. Als wij op vakantie zijn of als u met spoed naar de huisartsenpost in Zoetermeer moet, heeft de arts die dan dienst heeft dus voldoende informatie om u snel en veilig te kunnen helpen. Als u niet wilt dat waarnemend huisartsen in Zoetermeer uw dossier kunnen bekijken, kunt u dat tegen ons zeggen.

Toestemming voor het LSP is belangrijk als u ergens anders in Nederland bent en u heeft een huisarts nodig. Huisartsen(posten) buiten Zoetermeer kunnen alleen een samenvatting van uw dossier bekijken via het LSP. En alleen als u ons vooraf toestemming heeft gegeven om de samenvatting van uw gegevens beschikbaar te stellen voor inzage via het LSP.

Wat altijd geldt: een huisarts (of zijn of haar medewerkers) mag alleen uw gegevens bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. U kunt zelf bekijken wanneer uw dossier via het LSP is bekeken. Wilt u weten hoe u dat doet? Wilt u meer lezen over het LSP? Of wilt u uw toestemming regelen? Kijk dan op www.volgjezorg.nl of vraag ons om meer informatie.