Herenwaard 185 - 2716 XV Zoetermeer - 079-200 2 200 - info@avivahuisartsen.nl
1 maart 2020

Coronavirus

Heeft u koorts en bent u benauwd: kom NIET naar de Huisartsenpraktijk dan wel Huisartsenpost, maar neem telefonisch contact op!

Heeft u algemene vragen over Corona, kijk dan op de website: thuisarts.nl of rivm.nl.

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo ook hebben wij de nodige maatregelen getroffen. Zo kan aan patiënten met koorts én luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) gevraagd worden of zij:

  • In de afgelopen 14 dagen in risicogebieden zijn geweest en zo ja waar.
  • Direct contact hebben gehad met patiënten met het coronavirus.

Patiënten die koorts en luchtwegklachten hebben en recent in een risicogebied zijn geweest mogen NIET naar de praktijk komen.