Herenwaard 185 - 2716 XV Zoetermeer - 079-200 2 200 - info@avivahuisartsen.nl

Toestemming of bezwaar uitwisselen medische gegevens

Soms heeft u huisartsenzorg nodig, maar is uw eigen huisarts niet aanwezig. Dit kan zijn tijdens een vakantie van uw eigen huisarts, maar ook ’s avonds of ’s nachts, in het weekend of op een feestdag. In zo’n geval gaat u naar een waarnemer. Tijdens vakanties maakt uw huisarts hierover afspraken met een collega’s. ’s Avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen kunt u als u met spoed huisartsenzorg nodig heeft naar de huisartsenpost Zoetermeer.

De huisartsen in Zoetermeer werken allemaal in één goed beveiligd informatiesysteem waarin alle dossiers van de patiënten zijn opgeslagen. Als u naar een waarnemend huisarts moet, kan deze daarom uw medische huisartsendossier inzien. Zo zorgen we ervoor dat u goed en veilig geholpen kunt worden, ook als u niet bij uw eigen huisarts terecht kunt.

Als u niet wilt dat een waarnemend huisarts uw dossier kan inzien, kunt u dat doorgeven aan uw eigen huisarts. Die zorgt er dan voor dat uw dossier wordt afgeschermd. U kunt ook het bezwaarformulier invullen en inleveren bij uw huisarts.

Bezoekt u een huisarts(enpost) buiten Zoetermeer, dan kan die huisarts uw medische dossier niet inzien. Hij of zij kan alleen een samenvatting van de belangrijkste informatie uit uw medische dossier bekijken via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het LSP is een goed beveiligd informatiesysteem dat het mogelijk maakt om een deel van uw gegevens te bekijken. Uw dossier wordt niet gekopieerd, het blijft alleen bewaard bij uw eigen huisarts.
Als u daarvoor vooraf toestemming geeft, mogen wij de samenvatting van uw belangrijkste gegevens beschikbaar stellen voor inzage via het LSP. Dit geldt voor alle patiënten van 16 jaar of ouder. Wij vinden het belangrijk dat u altijd de best mogelijke, veilige zorg krijgt. Daarom raden wij u aan om toestemming te geven voor het LSP. Mocht u van gedachten veranderen, dan kunt u gemakkelijk uw toestemming weer intrekken.

Hoe kan ik toestemming geven?
U kunt uw toestemming online doorgeven op www.volgjezorg.nl/toestemming (met DigiD) of door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren in onze huisartsenpraktijk. Het getekende formulier voegen we toe aan uw dossier. Mondeling uw toestemming geven kan ook. Geef dit aan tijdens een consult bij uw huisarts.

Wilt u meer weten? Vraag uw huisarts of doktersassistente of kijk op www.volgjezorg.nl of op de website van de patiëntenfederatie.